Groeët Offeseer in de Orde van de Rog vör Vorst Jan

23 januari 2011

Vuuëraafgaondj aan de léste Bônte Aovendj van zaoterdig 22 jannewari és tot eders verrassing doeër kommesaris Peter, Vorst Jan beneumdj tot “Groeët Offeseer in de Orde van de Rog”. Vorst Jan, in 1989 stadspreens gewaesj, és vanaaf 1994 lid van Vastelaovendjvereiniging De Rogstaekers. Tal van funksies zeen in ’t verlieëje doeër Jan beklédj binne de vereiniging, jaorelângk waas hae vuuërzitter van de kemissie FOS (Fieëst Oppe Straot) en waas in dieës hoedanigheid dan ouch verantwoeërdelik vör de Groeëte Rogstaekersoptocht.

Vanaaf ’t sezoen 2006 és Jan vuuërzitter en Vorst van dieës vereiniging. Met ’n groeët enthozjasme wétj Vorst Jan minse te motivere en te aktivere, neet allein binne zien eige klup mér zieëker ouch beej alle vastelaovendjveerders. Zien oeëpe meneer van kommunisere zörgdj vör ’n groeët draagvlak in oeës gemeinschap. Hae és tówgankelik vör ederein, of ’t nów gieët um kontakte met de gemeindje, zöstervereinigingen, zakepartners of vastelaovendjveerders in algemeine zîn, Vorst Jan stieët altieëd klaor um de relâsies positief te benadere. Hieël völ groeëte evenemênte zeen onger zien leiding ingevöldj, onlangs waas de organizâsie van de Gulden Humor daovan ’n spraekendj vuuërbieëldj.

Vorst Jan és inmiddels ’n neet mieër wégk te dînke persoeën in de Wieërter vastelaovendj en as Vorst ’n boegbieëld van de Rogstaekers. Vuuërâl in dae zîn moog dieës Orde ’n waardieëring zeen vör zien totale verdeenste.

Kiektj ouch us beej:

10 maart 2022

Dit jaor hieët V.V. de Rogstaekers, same met înkel kepélle, ’n aantal minse in ’t zönneke moôge zétte. Um verschillendje rieëje kriêge dieës minse inne aanloup nao de vastelaovendj van 2022 ’n bezeûkske van ‘n…

Serenades, Óngerscheidinge en Bloôme

Lees meer

25 februari 2022

Op dieënsdig 1 mieërt zal Jeugdpreens Sjoerd I d’r toch echt aan mótte geluive. Naodet hieël wat hermeniekes en kepelle ’s middigs ongetwiêfeldj vör de noeëdige meziek hebbe gezörgdj és ’t um 19:11 oor zoeë…

Dieënsdig 1 mieërt: Abdicatie

Lees meer

17 februari 2022

Op maondjig 28 fibberwarie  tréktj d’r nao twieë jaor wieër ‘ne Wichteroptocht doeër de Wieërter binnestad. Vae roôpe alle Wieërter wichter op um nao de stad te kaome en mej te trékke in ‘ne boonte…

Maondjig 28-02: Wichteroptocht in binnestad

Lees meer
Mieër noets