Munttheater wûrtj Rogstaekerspeliês

12 januari 2017

2017-Muntsleutel-overdracht_12
2017-Muntsleutel-overdracht_11

Vör de léste kieër hieët Brigitte van Eck van ‘t Munttheater op ’n ludiek meneêr de sluuëtel van ‘t theater oeëvergedrage aan Vorst Jan van Stadsvastelaovendjvereiniging de Rogstaekers uut Wieërt. Op de 11e vanne 11e és Vorst Jan begónne aan z’n ‘aafscheidstournee’. ‘t És dan ouch ‘t léste jaor det hae de Boonte Aovendje aan ‘t Wieërter publiek zâl prizzentieëre.

Van 12 t/m 21 jannewarie brînge de Rogstaekers weer 10 Boonte Aovendje en 2 Boonte Femiêliemiddige op de plênk. In dieës periode wûrtj ‘t Munttheater umgebawdj tot Rogstaekerspeliês. D’r wûrtj al maonjdelânk drök gerippetieërdj en haard gewêrktj aan de decors. Op zaoterdig 14 jannewari stieët de Gala Boonte Aovendj op ‘t program met as hoeëgtepûnt de uutroôping van de ‘Rogstaekers Stadspreens 2017’. De daag d’rop és z’ne jeugdige collega aane buuërt. Aansloêtendj aane Boonte Femiêliemiddig van 15 jannewari wûrtj de ‘Rogstaekers Jeugdpreens 2017’ uutgeroôpe.

De Rogstaekers prizzentieëre de Boonte Aovendje dit jaor ónger de titel ‘Nein… Gae hétj schoeën kni-jje!’ en de Boonte Femiêliemiddig ónger ‘t thema ‘Woeë droûme uutkaome’.

Kiêktj vör de nog beschikbaar kaarte vör dieës vuuërstéllinge op www.munttheater.nl.

Kiektj ouch us beej:

10 maart 2022

Dit jaor hieët V.V. de Rogstaekers, same met înkel kepélle, ’n aantal minse in ’t zönneke moôge zétte. Um verschillendje rieëje kriêge dieës minse inne aanloup nao de vastelaovendj van 2022 ’n bezeûkske van ‘n…

Serenades, Óngerscheidinge en Bloôme

Lees meer

25 februari 2022

Op dieënsdig 1 mieërt zal Jeugdpreens Sjoerd I d’r toch echt aan mótte geluive. Naodet hieël wat hermeniekes en kepelle ’s middigs ongetwiêfeldj vör de noeëdige meziek hebbe gezörgdj és ’t um 19:11 oor zoeë…

Dieënsdig 1 mieërt: Abdicatie

Lees meer

17 februari 2022

Op maondjig 28 fibberwarie  tréktj d’r nao twieë jaor wieër ‘ne Wichteroptocht doeër de Wieërter binnestad. Vae roôpe alle Wieërter wichter op um nao de stad te kaome en mej te trékke in ‘ne boonte…

Maondjig 28-02: Wichteroptocht in binnestad

Lees meer
Mieër noets