Now Vastelaovendjlidjesfestival

17 augustus 2018

D'r keumtj in Wieërt 'n now Vastelaovendjlidjesfestival. Neet allein vör de stad, mer ouch vör Bosseve, Laor, Muuëlenakker, Beest, Luuëke, Groenewoud, Tungeler, Zwertbrook, Rooj, De He-j, Graaswînkel, Moesel en Kieëntj. Vorst Stan geuftj uutlègk:

Vastelaovendj en meziek zeen onlosmakelik met d’eindânger verbônge. Jaorelânk hieët V.V. de Rogstaekers dan ouch ’n lidjesfestival georganizieërdj um ’t make van Vastelaovendjlidjes te stimulieëre en d'r vör te zörge dét d’r eder jaor weer ‘ne Vastelaovendjschlager oppe bühne kwoom.

Aan det streve és niks verângerdj. Waal hebbe vae d’r vör gekoeëze um de organisatie van ’t festival en ouch ’t nieërzette van ’t Vastelaovendjlidje uut hang te gaeve aan ‘ne groep enthousiaste en kundige minse di-j groeëte affiniteit hebbe met Vastelaovendjmeziek.

Daome-j wille vae oongerstuuëne dét ’t  lidje dét uuteindelik as winnaar uut dit Festival keumptj, ’t Vastelaovendjlidje van HIEËL WIEËRT és en daome-j neet allein van oeës vereiniging.

’t Mot vör de schriêvers en uutveurendje ‘ne stimulâns zeen dét ze, naeve ’t opneme van ’t lidje beej studio Difference ouch 'n podium geboeëje kriêge in hieël Wieërt. Dus neet allein beej aktiviteite van oeës vereiniging, mér ouch inne wiêke en boeteni-jje.
De now organisatie stuktj daonaeve vol tiêd in ’t stimulieëre van ’t laote huuëre van ’t lidje in de horeca en de binnestad. M.a.w. de schriêvers en uutveurendje kriêge nog mieër ieër van heur wêrk.

Met vol vertrâwwe kieke vae dan ouch uut nao de 1e editie van ’t Wieërter Vastelaovendjlidjesfestival op
zoondig 4 november in 't theaterkefee van de Huiskamer. Vae nuuëje tekstschriêvers, komponiste en uutveurendje uut um zich vuuër 1 september  in te schriêve oppe site www.wvlf.nl  um d’r zoeë vör te zörge dét dae nowwe opzet ouch echt ’n succes gieët waere.

Met ‘ne Laeve de Rog Vivat oeës Wieërt

Vorst Stan

Wvlf.jpeg
Wvlf.jpeg


Tags:

Kiektj ouch us beej:

2 maart 2019

Hejjae mét di-j daag eur tesse ouch zoeë vôl mét kleîngêldj en consumptiepenninge van allerli-j kroege ? En dan wildje d’r eîne gaeve en dan kojje weer net ‘n mûntje van det kefee te kort….

Kop of Mûnt? Wi-j gaojae op stap?

Lees meer

27 februari 2019

Zoondig 3 mieërt trektj de Groeëte Rogstaekersoptocht oeëver de singels in Wieërt. Vanaaf 13:30 oor kujje getuuëge zeen van dit kluuërriêk schawspel, waat uch doeër 80 deîlnemers weurtj vuuërgeschoeëteldj. Aan ‘t begîn vanne optocht weurtj…

Indeîling Groeëte Rogstaekersoptocht

Lees meer

25 februari 2019

‘ne Daag nao eur installatie woeërt op zoondig 24 fibberwarie 2019 de receptie gehaoje vör Preens Frank II en Jeugdpreens Stan I. Det gebuuërdje inne SooS oppe Mêrrentj. Ieërst koste genuuëdigdje de twieë hoeëghede ‘n…

Drökke en gezellige preensereceptie

Lees meer
Mieër noets