Deîltj eur foto van 2021 inne gezét

17 januari 2022

Dit jaor gaon vae helaas weer neet de vastelaovendj belaeve wi-j vae 'm gaer zoeëje wille belaeve. Zjuust wi-j vuuërig jaor zâl 't ângers zeen. Mer, wi-j hejjae vuuërig jaor vastelaovendj belaefdj? In oeës vastelaovendjgezét "De Rogstèker" wille vae dit jaor gaer, same met uch, trök kieke op 'ne bezûndjere vastelaovendj 2021. Hejjae dao 'n leuke foto (tösse de 1 en 2 MB) van? Steurtj ze uuterlik vriêdig 21 jannewarie nao webmaster@vvderogstaekers.nl
en vingtj eur eige trök inne gezét.
Alvast bedânktj!


Tags:

Kiektj ouch us beej:

19 februari 2022

Normaal gesproeëke waere de Groeëte Preens en de Jeugdpreens van de Rogstaekers uutgebrèdj aan uch vuuërgestéldj in vastelaovendjgezét De Rogstèker, Mer ouch det és dit jaor ângers. De gezét és al op 12 fibberwarie uutgekaome,…

Speciaal gezétje vör Jeugdpreens Sjoerd I

Lees meer

12 februari 2022

Vastelaovendjgezét ‘De Rogstèker’ és verschieëne! De ingeschrieëve Rogstaekers® hebbe de now vastelaovendjgezét same mét det schoeën pinke intösse thoêsbezörrigdj gekriêge. Binnekort véltj dit ‘fieëstje op pepeer’ ouch beej uch inne bös. Móchdjae ze neet ontvânge…

Vastelaovendjgezét 2022 és uut!

Lees meer

21 januari 2021

  Op maondjig 1 fibberwarie hieët Jos van Dooren van JVD Productions beej ’t Rogstaekersmonumênt ’t ieërste exemplaar van Vastelaovendjgezét De Rogstèker 2021 uutgereiktj aan Kanseleer Jasper. In de loup van waek 5 és dieës…

Vastelaovendjgezét ‘De Rogstèker’ noow verkriêgbaar

Lees meer
Mieër noets