Lindeboom Fieëst oppe Mêrrentj / Abdicatie Preense

Wannieër:Dieënsdig 5 mieërt 2019
Wi-j laat:Vanaaf 15:00 oor, mer um 13:30 oor beginne de kepèlle al aan hun Wieërter Hermeniekes on tour
Woeë ésj te doon:Oppe Mêrrentj
Waat kosj 't:Tès vör niks!
Extra info:

Kiektj vör ‘t volledige programma effe beej ‘t Lindeboom Fieëst oppe Dieënsdig


V.V. de Rogstaekers maaktj tiedes dieës aktiviteit muuëgelik foto’s en/of video-opnamen vör publicatiedoelîndje.
Raodpleeg oeës privacyverklaoring, as dejje dao bezwaor tieëge wiltj make.

Op dieënsdig 5 mieërt luiptj de Vastelaovendj weer op z’n indj. Mer vuuërdét ’t zoeë wieët és pörse vae d’r nog effe alles uut waat d’r in zitj. Vanaaf 15:00 oor trekke vae ’n groeëte blik artiesten oeëpe en begintj ’t Lindeboom Fieëst oppe Mêrrentj oppe…. Mêrrentj. En di-j artiesten zeen neet de minste. Waat te dînke van:

Bjorn en Mieke, De Geliende, Don Kiesjot, Kartoesj, Mark en Wilhelmien, Nick van Ham, Roland en Carien, Patrick Hendrikx  en Sjpringlaevendj 

Tössedoeër kaome de hermeniekes vörbeej, di-j mejdoon aan 't Wieërter Hermeniekes on tour-festijn. Di-j blaoze d'r lûstig op los en trekke weer verder. Oppe Mêrrentj make vae d’r ein groeët, gezellig fieëstje van en gaon in eine ruk doeër wis half 8 saoves um dan toch écht ’n indj aan de Vastelaovendj te brei-je met de abdicatie van oeës Preense. ’t Hinnevél kân dan oppe êrrem, ’n träönke weurtj gelaote en vae zwe-jje oeës Preense uut. Mer dét és now nog ammaol wieët, wieët weg...

 Aafgeloupe jaor hebbe vae 'ne fantastische vastelaovendj belaefdj met een prachtige muzikale happenening oppe dieënsdiggemiddig. 
Dao zeen ouch foto's van. Kiektj mer in 't 


En saoves de abdicatie, woeë verdreet en vreugde hieël dicht beejeîn loeëge.
Ouch dao hieët Adrie de noeëdige momênte van vastgelagdj:

 

Kiektj ouch us beej

2 maart 2019

Hejjae mét di-j daag eur tesse ouch zoeë vôl mét kleîngêldj en consumptiepenninge van allerli-j kroege ? En dan wildje d’r eîne gaeve en dan kojje weer net ‘n mûntje van det kefee te kort….

Kop of Mûnt? Wi-j gaojae op stap?

Lees meer

28 februari 2019

Op zoondig 3 mieërt 2019 trektj vanaaf 13:30 oor de Groeëte Rogstaekersoptocht oeëver de singels in Wieërt. Special Events Productions (s-e-p) en WeertFM hebbe de hâng ineîn geslage en gaon gehieël belangeloos dieëze optocht hieëlemaol…

S-E-P en WeertFM brînge vanaaf 17:00 oor optocht oppe tillevies

Lees meer

27 februari 2019

Zoondig 3 mieërt trektj de Groeëte Rogstaekersoptocht oeëver de singels in Wieërt. Vanaaf 13:30 oor kujje getuuëge zeen van dit kluuërriêk schawspel, waat uch doeër 80 deîlnemers weurtj vuuërgeschoeëteldj. Aan ‘t begîn vanne optocht weurtj…

Indeîling Groeëte Rogstaekersoptocht

Lees meer
Mieër noets