Slaag um de Knoûwel

Wannieër:Dieënsdig 5 mieërt 2019
Wi-j laat:Van 13:00 wis 16:00 oor
Woeë ésj te doon:Kefee de Hermeni-j
Extra info:
V.V. de Rogstaekers maaktj tiedes dieës aktiviteit muuëgelik foto’s en/of video-opnamen vör publicatiedoelîndje.
Raodpleeg oeës privacyverklaoring, as dejje dao bezwaor tieëge wiltj make.

Op dieënsdig 5 mieërt 2019 weurtj de dèrdje editie gehaoje van ‘Slaag um de Knoûwel’.

Dit gieët gebuuëre beej Kefee de Hermeni-j. Inloup vanaaf 11:00 oor. Vanaaf 12:00 oor kujje de nummers aafhale.
Optraejes staon geplendj tösse 13:00 en 16:00 oor.

De Hermeni j zörgtj vör herste, gae motj zörge vör de rest. Priêsuutreiking tösse 16:00 en 16:30 oor.
Tiêdes de optraejes és d’r ‘ne vakzjurie aanwieëzig.

Schrieftj uch noow in vör ‘nen houp lôl en flawwe kûl.
Inschriêve kân via slaagumdeknauwel@gmail.com

Kiektj ouch us beej

2 maart 2019

Hejjae mét di-j daag eur tesse ouch zoeë vôl mét kleîngêldj en consumptiepenninge van allerli-j kroege ? En dan wildje d’r eîne gaeve en dan kojje weer net ‘n mûntje van det kefee te kort….

Kop of Mûnt? Wi-j gaojae op stap?

Lees meer

28 februari 2019

Op zoondig 3 mieërt 2019 trektj vanaaf 13:30 oor de Groeëte Rogstaekersoptocht oeëver de singels in Wieërt. Special Events Productions (s-e-p) en WeertFM hebbe de hâng ineîn geslage en gaon gehieël belangeloos dieëze optocht hieëlemaol…

S-E-P en WeertFM brînge vanaaf 17:00 oor optocht oppe tillevies

Lees meer

25 februari 2019

‘ne Daag nao eur installatie woeërt op zoondig 24 fibberwarie 2019 de receptie gehaoje vör Preens Frank II en Jeugdpreens Stan I. Det gebuuërdje inne SooS oppe Mêrrentj. Ieërst koste genuuëdigdje de twieë hoeëghede ‘n…

Drökke en gezellige preensereceptie

Lees meer
Mieër noets