Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Huppelpupke, Jeugdraodslid of messchien waal Jeugdpreens waere?

Gaeftj uch op vör de Jeugdraod van Elf… of… woeë droûmdjae van…?

’t És de droûm van völ Wieërter jónges en maegtjes um dael uut te make van de Jeugdraod van Elf, de Huppelpupkes of… hieël messchien waal kâns te make op di-j ein schoeën taak: Jeugdpreens van Wieërt.
Éderein maaktj kâns um de vastelaovendj ’s op ’n ânger meneer te belaeve. ’n Sjiek pekske aan, hosse, dânse en sprînge, now vrînde en vrîndinne make en neteurlik op dae práchtige nowwe Jeugdpreensewage aanne optocht mejdoon. Kuit en plezeer gegarandieërdj!

Vanwieëge de AVG-wétgaeving wurtj ’t vör os, as vastelaovendjvereîniging, stieëds meujlikker um de zjuuste wichter vör dieëze groep te vînge. Daorum ésj belángriêk um te wiête dejjae uch zelluf aan kuntj en moôgtj melde beej de jeugdkemissie van Stadsvastelaovendjvereîniging de Rogstaekers.
Mer ouch opa’s en oma’s, vaders, moôders, oeëms, tântes, naeve, nichte, vrînde, vrîndinne, bure, lieëraresse, lieërare en de mêlkboor moôge emes aandrage vör de jeugd.
Zeejjae of ki-jjae emes dae ’n feîn fieëstje waal zuuët zitte? Gaeftj de naam, laeftiêd, schoeëlklas en contactgegaeves doeër via mail aan sikretaris-penp@vvderogstaekers.nl.

Létj op: Opgaaf doeër uch wiltj neet automatisch zégke dejjae d’rbeej zeêtj, mer gae hétj waal mieër kâns as wannieër dejjae niks laotj wiête.

Vör de Jeugdpreens en Jeugdraod van Ellef zeen vae eder jaor op zeûk nao jónges di-j in groep 6, 7 of 8 van de basisschoeël zitte en vör de Huppelpupkes make alle maegtjes kâns di-j in groep 5 t/m 8 van de basisschoeël zitte en met völ plezeer 1 of 2 kieër per waek gaon traine um heûr bêste beînke vuuër te zétte.

Wildjae as aojers gaer wat mieër informatie heej-oeëver hebbe, dan kujje ouch ein van de formeleere op dieës website invölle.

De sikretaris vanne Kemisse P&P neemtj dan ouch contact met uch op.

 

De formeleere kujje heej vînge: