Huppelpupke, Jeugdraodslid of messchien waal Jeugdpreens waere?

Gaeftj uch op vör de Jeugdraod van Elf… of… woeë droûmdjae van…?

’t És de droûm van völ Wieërter jónges en maegtjes um dael uut te make van de Jeugdraod van Elf, de Huppelpupkes of… hieël messchien waal kâns te make op di-j ein schoeën taak: Jeugdpreens van Wieërt.
Éderein maaktj kâns um de vastelaovendj ’s op ’n ânger meneer te belaeve. ’n Sjiek pekske aan, hosse, dânse en sprînge, now vrînde en vrîndinne make en neteurlik op dae práchtige nowwe Jeugdpreensewage aanne optocht mejdoon. Kuit en plezeer gegarandieërdj!

Vanwieëge de AVG-wétgaeving wurtj ’t vör os, as vastelaovendjvereîniging, stieëds meujlikker um de zjuuste wichter vör dieëze groep te vînge. Daorum ésj belángriêk um te wiête dejjae uch zelluf aan kuntj en moôgtj melde beej de jeugdkemissie van Stadsvastelaovendjvereîniging de Rogstaekers.
Mer ouch opa’s en oma’s, vaders, moôders, oeëms, tântes, naeve, nichte, vrînde, vrîndinne, bure, lieëraresse, lieërare en de mêlkboor moôge emes aandrage vör de jeugd.
Zeejjae of ki-jjae emes dae ’n feîn fieëstje waal zuuët zitte? Gaeftj de naam, laeftiêd, schoeëlklas en contactgegaeves doeër via mail aan sikretaris-penp@vvderogstaekers.nl.

Létj op: Opgaaf doeër uch wiltj neet automatisch zégke dejjae d’rbeej zeêtj, mer gae hétj waal mieër kâns as wannieër dejjae niks laotj wiête.

Vör de Jeugdpreens en Jeugdraod van Ellef zeen vae eder jaor op zeûk nao jónges di-j in groep 6, 7 of 8 van de basisschoeël zitte en vör de Huppelpupkes make alle maegtjes kâns di-j in groep 5 t/m 8 van de basisschoeël zitte en met völ plezeer 1 of 2 kieër per waek gaon traine um heûr bêste beînke vuuër te zétte.

Wildjae as aojers gaer wat mieër informatie heej-oeëver hebbe, dan kujje ouch ein van de formeleere op dieës website invölle.

De sikretaris vanne Kemisse P&P neemtj dan ouch contact met uch op.

 

De formeleere kujje heej vînge:

 

Kiektj ouch us beej:

10 maart 2022

Dit jaor hieët V.V. de Rogstaekers, same met înkel kepélle, ’n aantal minse in ’t zönneke moôge zétte. Um verschillendje rieëje kriêge dieës minse inne aanloup nao de vastelaovendj van 2022 ’n bezeûkske van ‘n…

Serenades, Óngerscheidinge en Bloôme

Lees meer

25 februari 2022

Op dieënsdig 1 mieërt zal Jeugdpreens Sjoerd I d’r toch echt aan mótte geluive. Naodet hieël wat hermeniekes en kepelle ’s middigs ongetwiêfeldj vör de noeëdige meziek hebbe gezörgdj és ’t um 19:11 oor zoeë…

Dieënsdig 1 mieërt: Abdicatie

Lees meer

17 februari 2022

Op maondjig 28 fibberwarie  tréktj d’r nao twieë jaor wieër ‘ne Wichteroptocht doeër de Wieërter binnestad. Vae roôpe alle Wieërter wichter op um nao de stad te kaome en mej te trékke in ‘ne boonte…

Maondjig 28-02: Wichteroptocht in binnestad

Lees meer
Mieër noets