Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Rogstaeker oppe Mêrrentj geredj doeër Vorst Jan

19-11-2012

Vorst Jan blusj de dooër Stadsvastelaovendjvereiniging D’n Uul uut Remundj in brând gestoeëke Rogstaeker

Zaoterdig 17 november stoeëk de Remundjse vastelaovendjvereiniging D’n Uul vör de lôl ’t Rogstaekersbieëldje oppe Mêrrentj vuuër de Martinustoeëre “in brând”.
Twieë jaor gelieëje ging vastelaovendjvereiniging De Rogstaekers op bezeuk beej eur kollega-vastelaovendjveerders in Remundj. Daobeej woeërte ze zgn. tieëge gehaoje doeër de stadsgarde uut Remundj mét ‘ne schitterendje ludieke ‘act’.
Noow waas D’n Uul op tieëgebezeuk in Wieërt. Op ’t spoeër gezatte doeër de brandjes in Wieërt de aafgeloupe tiêd bedachte ze um ’t Rogstaekersbieëldje oppe Mêrrentj ‘inne fik’ te staeke. Heejvör haaje ze stiekem de hölp vanne brândweer van Wieërt ingerope. Naodet ’t veur beej ’t bieëldje bördje woeërt de brândweer gerope um de brând te blusse. In ’t beejzeen van alle twieë de vastelaovendjvereiniginge kwoom, naodette ‘t veur vakkundig geblusj geblusj haaj, tot groeëte verrassing Vorst Jan te vuuërschiên uut e brândweerpak.
Nao dieës geslaagdje grap woeërt D’n Uul mét uutgebrédj gevolg vanne Uulekepèl, dânsgroep en artieste ontvânge beej Amicitia.

Optreî-jes van artieste as Ton Wolter, Joss Mennen, Ed & Frans en Mark en Willemien Fonteijn zörgdje vör ’ne fieëstelike aovendj. Ouch D’n Uul haaj artieste mejgebrachtj zoeëdet ‘t e geslaagdj gebuuëre waas.

 

Mieër foto’s kliktj dan HEEJ op