Rogstaekers Jeugdpreens

2018.foto.02 Jeugdpreens

Jeugdpreens 2018:
Preens Sep II van de Rogstaekers

Op zoondig 14 jannewari 2018 woôrt doeër Vorst Stan van Stadsvastelaovendjvereiniging de Rogstaekers Sep Geelen uutgeroôpe tot Jeugdpreens Sep II.

Jeugdpreens Sep és 11 jaor en woeëntj aan ‘t Heerspad op Laor, dao woeë vreûger de Rog vanne kér veêl. ‘t Hoês és neet van hem allein, dét daeltj hae met z’n 9-jaorig zösterke Emme en neteûrlik z’n aojers: John Geelen van Leny en  Pièrre van Nolle Gielke van keffee ’t Stammeneeke en Sandra van Lierop van Tilly en Harry van Lierop van Gutjens Sjeng.

Doeërdewaeks és de kleine Hoeëgheid te vînge beej juf Kitty van groep 8 van OBS Muuëlenakker, mer völ leêver és hae bieëzig met z’n hobby’s, voetballe beej SV Laor, boete spuuële met z’n kammeräöj en game oppe playstation.

Vastelaovendj és Jeugdpreens Sep II met de paplieëpel ingegaeve en hae hieët dan ouch al de noeëdige kilomaeters aafgelagdj as bordjesdrager vör z’n pap tiêdes de Groeëte Rogstaekersoptocht. Dao stieët al jaore tieëgenoeëver det vader John ‘t bordje vör Sep draagtj tiêdes de Wichteroptocht.
Want al vanaaf hae kós loûpe deût Sep mej en sins ‘n aantal jaor tummertj, zaegtj, boôrtj, maetj, kniptj en plektj hae zelf ‘n ‘köpke’. In 2015 won hae de ‘Kleine Gouwe Rog’ met zien kreasie “Harry laaif inne Kuip”.

Umdet Sep later piloeët wiltj waere en hae gaer beej SV Laor ónger de lat stieët hieët hae

de “Orde vanne Vleêgendje Kiep” ingestéldj.

Uuteraard hieët Jeugdpreens Sep II z’n drej bêste kammeräöj beneûmdj tot adjudânt. Det zeen Steef Smolenaers, Jint Clement en Nick Lenders.

Same met dieës jónges, Jeugdvorst Luca, de ‘Jeugdraod van Ellef’ en de ‘Huppelpupkes’ zâl Jeugdpreens Sep II de Wieërter jeugd vuuër gaon mette vastelaovendj ónger zien devies:

STAPTJ IN EN VLEÊGTJ SAME MET OS, DIEËS DAAG GAON VAE HIEËLEMAOL LOS!

2018.foto.01 Jeugdpreens

Foto's: Loes Mennen Fotografie

Proclamatie

Vae Jeugdpreens Sep II

 • beej de gratie van Jeugdvorst Luca en ziêne Jeugdraod van Elluf, Vorst Stan en de Rogstaekersvereiniging
 • Sloeëtpost van SV Laor O13
 • Winnaar vanne Kleine Gouwe Rog
 • Aod Preens van OBS Muuëlenakker
 • Groeët meister in bordjes drage tiêdes de Groeëte Rogstaekersoptocht
 • Hieërser van ’t Heerspad
 • Sjeffeur vanne hoverboard
 • Leêfhebber van lekker aete
 • Instéller van de ‘Orde vanne Vleêgendje Kiep

Doon te wieëte det:

 1. Vae same flînk haard gaon fieëste zoeëdét ze ‘t in Beûl kunne huuëre
 2. Vae met z’n alle mej gaon doon en neet aane kânt bliêve staon
 3. Vae vanaaf ‘t begîn tot aan ‘t indj alles gaon gaeve
 4. Vae d’r op zaoterdig 27 jannewari ‘ne onvergaetelikke Wichterfieëstmiddig van gaon make beej de Brouwer
 5. Vae kejhaard mej kaake beej de lidjes vanne vastelaovendj
 6. Vae de schoeël laote vör waat ‘t és umdet ‘t noow de tiêd van vastelaovendj és
 7. Vae ouch de klein wichter inne Groeëte Rogstaekersoptocht wille zeen
 8. Vae ‘t sjiek vînge dejjae met de wichteroptocht mej doôtj of kótj kiêke
 9. Vae hoeëpe dejjae in eur schoeënste pékske dieës daag kótj fieëste, same met os
 10. Vae met dieës daag iets mieër moôge snuîke, al hieët de tandarts dét leêver neet
 11. Vae dit allemaol doon ónger oeës devies:

 

► Jeugdpreens Sep II met zien adjedânte Steef, Jint en Nick

180120-JeugdpreensSep+Adjedante_2

Staptj in en vleêgtj same met os, dieës daag gaon vae hieëlemaol los!

Gegaeve te Wieërt, jannewari 2018


Vanzelfspraekendj és d'r ouch 'n filmke gemaaktj tiêdes de uutroping van Jeugdpreens Sep II.

De bewieëgendje bieëldje, di-jje heej zeetj, zeen 'n registratie doeër Special Events Productions (s-e-p)


Vanne uutroping van Sep II zeen ouch hieël wat foto's gemaaktj.

Di-j ki-jje zeen inne album:

En neteurlik haaj hoêsfotograaf Adrie Hendriks ziene camera ouch beej zich in de aansloêtendje Middig vanne Jeugdpreens.

En dao és ouch 'n album van:

img-zijbalk-ichbin-s