Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Rogstaekerspreens

Op dieës pagina kujje volge, waat de Rogstaekerspreens allemaol mejmaaktj vanaaf 't momênt van uutrope oppe Gala Boonte Aovendj tot aan zien abdicatie op Vastelaovendjdieënsdig.

 
Beej zien uutroping oppe Gala Aovendj gieët d'r ouch nao alle media inne buurt en inne provincie een pörsbericht uut. Heej volgtj de integrale versie:


 

Preens Tim I

Op zaoterdig 25 jannewarie woôrt aan ‘t indj vanne Gala Boonte Aovendj in ‘t Munttheater, doeër Kanseleer Jasper van Stadsvastelaovendjvereîniging de Rogstaekers, Tim Jacobs uutgeroôpe tot 76e Stadspreens van Wieërt.

De 29-jaorige Preens Tim I és ‘ne zoeën van Peter Jacobs en Monique Moonen. Getoeëge op Luuëke en dao és hae noeëts wégk gegânge; allewiel woeëntj hae same met ziên charmânte vrîndin, Myrthe Peeters, op Vrouwenhof.

De kost verdeêne deût de Hoeëgheid beej BAM in ’t riêk vanne Kattemeppers, ofwaal in Hêlmundj. Dao hultj hae zich vuuërnamelik bieëzig met ’t vuuërbereide van projecte op ’t gebeêd van wieëgebaw vör ’t oeëstelik dael van Braobentj en hieël Limburg.

De sportieve Rogstaekerspreens zwumtj, fietsj en rentj beej Triathlon Vereîniging Wieërt en és al van kleins aaf aan te vînge beej VV DESM. Voetballe kós hae neet dus és hae mer gaon keepe. Sins ’n paar jaor és hae daomej gestoptj en tieëgewoeërdig  hultj hae zich bieëzig met de ontwikkeling van voetbal oppe Moeësdiêk inne breidste zîn van ’t woeërd. Daonaeve organisieërtj hae ’t jaorlikse Moeësdiêkbâl (zétj ‘m vör dit jaor in eure agenda op vriêdig 14 fibberwarie).

Beej keffee De Hermeni-j hieët de Hieërser oeëver de Wieërter vastelaovendj meinig eûrke doeërgebrachtj aan weerskânte vanne toeëg. Wi-j hae dao és gestoptj met wêrke hieët hae aaf en tów de gebreûrs Bieële ouch nog ’s uutgehôlpe.

As lid vanne Lambieck Knoup és dieëze rasvastelaovendjveêrder eder jaor op zeûk nao de stomste streek, di-j vervólges bekroeëndj waere met ‘ne broonze, zulvere of gouwe Lambieck. Móch uch dus wat loômps oeëverkaome met di-j daag, dan wejjae oeëze Hoeëgheid te vînge, ’t és namelik bêst lollig um ‘s ’n kaof te zeen.

Inne tieëgehânger vanne Boonte Aovendj hieët Preens Tim I hieël wat jaore de Wieërter wichterkes geammezieërdj en laote kaake van ’t lache. Ouch hieët hae in dieëze prachtige groep zien maegtje Myrthe lieëre kinne. As Boonte Femiêlie Middig-artiest és hae înkel jaore gelieëje gestoptj, mer eder jaor met Boorebâl kruuëptj Tim inne rol van kaplaon um ziêne zaengel oeëver ’t Boorebroêdspaar te gaeve. Dit jaor zâl hae einmaolig ’t paar, as Stadspreens, inne onecht verbînge.

Ederein veêrtj vastelaovendj op zien eige meneer. Ederein és verschillendj mer met di-j daag zeen vae allemaol ein. En dét kûmtj doeër ’t hert det vae allemaol hebbe vör vastelaovendj. Daorum hieët Rogstaekerspreens Tim I de Orde van ’t Vastelaovendjhert ingestéldj.

Preens Tim I zâl de Wieërter vastelaovendj vuuër gaon ónger zien devies:

VOLGTJ EUR HERT, VASTELAOVENDJ SAME!

GP20200125-REIUeRjrkPHA

 • Myrthe en Preens Tim I
   
   


2020-01-30-Gezelschap-Preens-TimI_03-DEF

 • 't Preenselik gezelschap van 2020: Staondj vlnr: Rik, Anne, Tim, Jasper, Nicky, Laura en Frank
  Zittendj: Myrthe en Preens Tim I


 • 2020-01-28Rik-Jasper-TimI-Frank-Tim

  • Vlnr.: Rik - Jasper - Tim I - Frank - Tim

  • Op 't YouTube-kenaal van WeertFM kujje nog 's trökkieke nao de uutzending mét dao-in de uutroping van Preens Tim I.

  Op zoondig 16 fibberwarie 2020 woeërte oeës Preense geïnstallieërdj in 't stadhoês aane Wilhelminasingel. Vuuëraafgegânge doeër Huppelpupkes, Jeugdraod en de volledige Rogstaekersvereîniging koeëme de Hoeëghede van de groeëte trap aaf. Ze waerdje dao opgewachtj doeër veer wethaojers, di-j dao -verklédj as lede vanne Lambieck Knoup- klaor stónge um de stom streek van de Preense uut hun verlieëje 's duchtig aan te pakke. Wiêtendje, det ze effe later net zoeë haard trökgepaktj zoeëje waere. Hoeëgtepûnt waas neteurlik 't uutreike van de sluuëtels, woeëmej Tim I en Rens I tot aan de abdicatie de macht in 't stadhoês en daomej in Wieërt oeëverneme.

  Daonao trok 't hieël gezelschap nao een sfeervol ingerichtdje Poort van Limburg vör de receptie, woeë hieël wat vereîniginge, gruuëpkes en Einzelgänger de Preense koeëme fillisitieëre met eur tiêdelikke macht. En det gebuuërdje neteurlik mét de noeëdige prezêntjes vör de Hoeëghede. Rens hieët vör 'n jaor of tieën (verschillendje) zök zat en Tim kân, mét al dae gekriêge drânk, nao gèster nog altiêd 'n kefee beginne, as hae van baan zou wille wissele. Doeër de inzet van völ vreejwilligers en ouch doeër de Aod Preense Club, di-j bekans voltallig as barpersonieël fungieërdje, lieëp alles op rölkes en kos ederein trökkieke op 'n zieër geslaagdje receptie.

  Hoêsfotograaf Adrie Hendriks hieët de noeëdige opnames gemaaktj. Di-j kujje zeen in dieës twieë albums:

   

   

  Eder jaor hieët de groeëte Preens 'n bezûndjer ontmoeting met emus. Dit jaor woeëre det Jules en Sebas van Aalst. De twieëling woeërt op 3 jannewarie van dit jaor geboeëre en és 'ne daag later al opgegaeve as "Ich bin 'ne Rogstaeker®". Rieëje vör Preens Tim I um 'ne Meet & Greet mét de twieëling en eur gelökkige aojers aaf te spraeke en ze innegang ouch mer effe te ongerschei-je in zien Orde van 't Vastelaovendjhert. Saluut!

  2020-02-20-GreetMeet-CindyBouwmans_41

  2020-02-20-GreetMeet-CindyBouwmans_50