Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Video’s 2021

Op dieës pagina un oeëverzicht van video's uut 't sezoen 2021

Neteurlik kriegdje heej de aafleveringe te zeen van Rog Tillevies, di-j inne periode van 29 jannewarie t/m 16 fibberwarie zeen uitgezonde via Weert FM.

Ouch 't lidje 'Same apaart' vanne artieste van de Boonte Femiêliemiddig kujje nog 's bekieke en beluuëstere.

De vlogs, di-j zeen gemaaktj doeër 'n aantal Huppelpupkes en lede vanne Jeugdraod, zeen beejeîn gezatte in 'ne aafspuuëlliêst en daovan stieët heej ouch 'ne lînk.

Völ kiek- en luuësterplezeer.

RogTillevies - “Laeve de Vorst, Vivat oeës Wieërt” - 4
Vae kaome stieëds dóchter beej de uutrooping van de nowwe Vorst: Weem wurtj ‘t?
Mer ieërst gaon vae met de 4e uutzénding van “Laeve de Vorst, Vivat oeës Wieërt” kieke weem ouch alwieër de opvólger van Vorst Jan Coenen woor. Dét woor ieërst Regênt Jo (Solly) Bergmans en daonao neteurlik Vorst Ton Peeters.
Ouch kalle vae oeëver de belaeving van ’n bekindje zangeres: op de bühne és ze in heur elemênt, dan… gebuuërtj d’r wat!

(Aaflevering 5 stieët oppe Videopagina van 2022)

RogTillevies - “Laeve de Vorst, Vivat oeës Wieërt” - 3
In dieës 3e uutzénding van “Laeve de Vorst, Vivat oeës Wieërt” és d’r vôlop aandacht vör de legendarische Vorst Jan Coenen, dae 22 jaor lânk as de 2e Vorst van Wieërt de Rogstaekersvereiniging mét passie gelédj hieët.
Vae kalle mét Ed Snaphaan oeëver de Boonte Aovendje en mét Vivian Ingeveld van de bekindje zaate hermeni-j “Um te Bäöke” hebbe vae ’t oeëver belaeving en betrókkeheid beej oeëze schoeëne Wieërter vastelaovendj.

RogTillevies - “Laeve de Vorst, Vivat oeës Wieërt” - 2
Vuuërige kieër, in de ieërste aaflevering, zeen vae te wiête gekaome woeë oeëze geuzenaam ‘Rogstaekers’ vanaaf keumtj.
Dieëze kieër gaon vae ’t hebbe oeëver de 1e Vorst van Wieërt: Vorst Zjang Vaessen, mer ouch de historie van de vastelaovendjgezét ‘De Rogstèker’ keumtj aan bod. En wizjae dét vae in Wieërt oeëts 2 Preense in 1 hoêshaoje haaje?
Gae kótj d’rachter in dieës 2e uutzénding van “Laeve de Vorst, Vivat oeës Wieërt”.

RogTillevies - “Laeve de Vorst, Vivat oeës Wieërt” - 1
Inne aanluîp nao ’t vastelaovendjsezoen 2021-2022 prizzentieëre vae uch de kaomende viêf waeke Rog Tillevies met ’t programma “Laeve de Vorst, Vivat oeës Wieërt”. Op 13 oktoeëber de ieërste aaflevering, woeë vae kieke nao ’n stökske gescheêdenis van de Wieërter vastelaovendj. Wejjae wi-j vae aan de naam Rogstaekers gekaome zeen? Amateurhistoricus Erik Werps zócht ’t vör os uut.

Acteur Huub Stapel (Tegelen, 1954) ontvângtj dit jaor de Orde van de Gulden Humor. Det krieëg hae donderdig 27 mei te huuëre van SLV-prizzedênt Bart Maes in 't beejzeen van 't voltallige besteur en van Kanseleer Jasper en Kommissaris Rob, umdet de Rogstaekers îndj november 2021 't fieëst roond de uutreiking in Wieërt organisieëre.

RogTillevies - aaflevering 19 van 16-02-2021: ’t Toêt- en Blaosfieëst
In aaflevering 19 van 17 fibberwarie stiët de vastelaovendj-dieënsdig centraal, dus mét 't Toêt- en Blaosfieëst of de Slaag um de Mêrrentj. Geneêtj vör de léste kieër dit jaor van Rog Tillevies.

RogTillevies - aaflevering 18 van 15-02-2021: De Vastelaovendjkerresjel
In aaflevering 18 van 15 fibberwarie zeeje 'n vastelaovendjkerresjel mét fragmênte uut înkel Wichteroptochte van de Rogstaekers. Ouch kaome oeës vloggers nog ’s vörbeej.

RogTillevies - aaflevering 17 van 14-02-2021: Óngertösse inne loeëds
In aaflevering 17 van 14 fibberwarie gaon vae ‘s kieke beej ’n aantal optochtbawwers, wi-j di-j in eur loeëds bieëzig zeen aan eur creaties. Ouch gaon vae wieër ’n vereîniging in ’t zunke zétte.

RogTillevies - aaflevering 16 van 13-02-2021: 'n Vastelaovendjkerresjelke
Vuuëraafgaondj aanne groeëte Wieërter Vastelaovendjkwis op zaoterdig 13 fibberwarie 'n korte aaflevering 16. Dao-in wurtj 'n vereîniging uut Beûl in 't zönke gezatte, di-j 44 jaor bestieët en ouch al twieë kieër de Gouwe Rog hieët gewonne. Wieter 'n interview mét en 'n optraeje van Noa Veltrop.

RogTillevies - aaflevering 15 van 12-02-2021: Gezónd êrm és ouch riêk!
In aaflevering 15 van 12 fibberwarie staon vae efkes stil beej woeërum de vastelaovendj d’r dit jaor ângers uut zuûtj as ângers.

RogTillevies - aaflevering 14 van 11-02-2021: Achter de Coulisse
Noow det er dit jaor gein Boonte Aovendje zeen, gaon vae in aaflevering 14 van 11 fibberwarie 's kieke achter de schêrme waat d’r allemaol vör noeëdig és um überhaupt dieës Aovendje aan uch te kunne prizzentieëre.

RogTillevies - aaflevering 13 van 10-02-2021: De Vastelaovendjkerresjel
In aaflevering 13 van 10 fibberwarie kujje kieke nao ‘n vastelaovendjkerresjel mét fragmênte uut ’t riêke archief van Stadsvastelaovendjvereîniging de Rogstaekers. Vandaag o.a. Bieëldje uut de aoj doeës, Vastelaovendj 2014 en nog völ mieër.

RogTillevies - aaflevering 12 van 09-02-2021: De Vastelaovendjkerresjel
In aaflevering 12 van 9 fibberwarie zeeje ‘n vastelaovendjkerresjel mét fragmênte uut ’t riêke archief van Stadsvastelaovendjvereîniging de Rogstaekers. Vandaag o.a. Ed en Frans in ‘n Boonte Aovendj-sketch en fragmênte uut de Groeëte Rogstaekersoptocht 2018.

RogTillevies - aaflevering 11 van 08-02-2021: Miene wîns ês...
In aaflevering 11 van 8 fibberwarie interviewen Boonte Aovendj Artieste de Boonte Femiêlie Middig Artieste en ângersum. Hilariteit ten top. Daonaeve zâl oeës jeugd uch verrasse met ‘Vlog Tillevies’.

RogTillevies - aaflevering 10 van 07-02-2021: Vae prizzentieëre uch...
In aaflevering 10 van 7 fibberwarie kujje kieke nao dael 2 van de Meziekshow woeëbeej Mark Fonteijn de artieste wieër ’n sperveur van vraoge aan hun schieëne légktj. Kiektj en geneet van de meziek.

RogTillevies - aaflevering 09 van 06-02-2021: Ki-jjae nog?
In de nuuëgendje aaflevering van 6 fibberwarie kieke vae same mét Leon Stultiens en Rewalt Tobben trök nao de tiêd det Rewalt Boonte Aovendj Artiest waas mét hilarische sketches. Ouch moge vae heejbeej 'Harry' neet vergaete.

RogTillevies - aaflevering 08 van 05-02-2021: Wi-j ésj mét Aod-Jeugdpreens Rens I
In de achtste aaflevering van 5 fibberwarie kieke vae same mét JeugdPreens Rens I trök op ’t afgeloupe sezoen.
Waat zeen de momênte di-j ‘m ’t deerbaarst zeen? Schoeën en ontreurendje momênte kaome vörbeej. Daonaeve zâl oeës jeugd uch verrasse met ‘Vlog Tillevies’.

RogTillevies - aaflevering 07 van 04-02-2021: De Vastelaovendjkerresjel
In de zieëvendje aaflevering van 4 fibberwarie zeeje 'n vastelaovendjkerresjel mét fragmênte uut ’t riêke archief van Stadsvastelaovendjvereîniging de Rogstaekers. Ónger ângere de Jubileum Groeëte Rogstaekersoptocht 1992.

RogTillevies - aaflevering 06 van 03-02-2021: De Vastelaovendjkerresjel
In de zészje aaflevering van 3 fibberwarie zeeje 'n vastelaovendjkerresjel mét fragmênte uut ’t riêke archief van Stadsvastelaovendjvereîniging de Rogstaekers. Ónger ângere 'n Boonte Aovendj-sketch uut 2019 en ‘n schoeën stökske meziek uut de Gulden Humor 2010.

RogTillevies - aaflevering 05 van 02-02-2021: De Vastelaovendjkerresjel
In de viêfdje aaflevering van 2 fibberwarie zeeje 'n vastelaovendjkerresjel mét fragmênte uut ’t riêke archief van Stadsvastelaovendjvereîniging de Rogstaekers. Ónger ângere ’t Wiepkesbâl, 'n sketch uut de Boonte Femiêliemiddig van 2010 en nog völ mieër.

RogTillevies - aaflevering 04 van 01-02-2021: Boorebâl Special
In de veerdje aaflevering van 1 fibberwarie keumtj de daag aan bod, dét vae eigelik aane moerepetazie en booremoos zoeëje mótte zitte. Vae kieke neet alleîn trök nao 2020, meer ouch nog wat wieter trök inne tiêd. Dét deut aod Boorebroêd Marja Feijen same mét eur gaste. Daonaeve zâl oeës jeugd uch verrasse met ‘Vlog Tillevies’.

RogTillevies - aaflevering 03 van 31-01-2021: Vae prizzentieëre uch…
In de dêrdje aaflevering van 31 jannewarie vreugtj Mark Fonteijn Wieërter artieste, woeë ónger LVK-daelnemers, 't hûmme van 't lieëf. Ze kriêge de kâns um eur léste lidje ten gehuuëre te brînge.

RogTillevies - aaflevering 02 van 30-01-2021: De Boonte Femiêlie Middig gieët koppe bawwe
In de twieëdje aaflevering van 30 jannewarie gaeve de artieste van de Boonte Femiêlie Middig ’ne workshop koppe bawwe en dage ze uch uut um ouch kreatief te gaon waere, beej uch inne garaasj. Aafgewisseldj mét leuke sketches en lidjes.

RogTillevies - aaflevering 01 van 29-01-2021: Wi-j ésj met Aod-Preens Tim I
In de ieërste aaflevering van 29 jannewarie kieke vae same mét Preens Tim I trök op ’t afgeloupe sezoen. Waat zeen de momênte di-j ‘m ’t deerbaarst zeen? Schoeën en ontreurendje momênte kaome vörbeej. Daonaeve zâl oeës jeugd uch verrasse met ‘Vlog Tillevies’.Saluut!

In dieëze aafspuuëlliêst staon de vlogs, di-j in 2021 zeen gemaaktj door 'n aantal Huppelpupkes en lede van de Jeugdraod

De artieste vanne Boonte Femiëliemiddig zînge in dit lidje det, waat d'r ouch gebuuërtj, Vastelaovendj in oeës DNA zitj en det nemus os det afpaktj! Ouch al zeen vae noow dan neet beej-eîn, mer same apaart.