Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Rogstaekers “De Legende”

10-03-2014

Op woonsdig 12 mieërt startj de vreeje verkoup vör de vuuërstéllinge vanne musical Rogstaekers-De Legende, uut te veure op vriêdig 2 en zaoterdig 3 mei oppe Mêrrentj in Wieërt. Kaarte zeen vanaaf daen daâg te koup beej:

 • Primera Wouters, Oranjeplein 231, Moêzel-Wieërt
 • Kaas & Ko, Muntpassage 79, Wieërt
 • Friture De Beemd, Beemdenstraat 4, Luuëke-Wieërt
 • Cafetaria Plaza Boshoven, Boshoverweg 67, Bosseve-Wieërt
 • Kefee Jonas, Beemdenstraat 10, Luuëke-Wieërt
 • Feestwinkel Party Time, Maaspoort 60, Wieërt
 • AK Multimedia, Biest 30a, Wieërt
 • Van Bun, Muntpassage 7, Wieërt
 • Bruna Neejwieërt, Lambertushof 30-31, Neejwieërt
 • C1000 René Puts Rooj, Doctor Schaepmanstraat 3, Rooj
 • Bruna Wieërt / VVV, Markt 1-13, Wieërt

De priês per entreekaart és € 5,–, mer beej ’t inlevere vanne strook aanne entreekaart krieje beej binnekomst 2 konsumptiebonne, di-j te bestieëje zeen beej de  boetetaps vanne Weerter Bazaar, Brasserie D’Oude Markt, kefee de Gruyter en Sociëteit Amicitia.

Allein vör minse mét ‘ne rolstool en minse di-j slecht ter beîn zeen, waere per aovendj 250 zit- en rolstoolplaatse vreej gehaoje. De kaarte vör dieës plaatse zeen allein te rizzervieëre via ‘t e-mailadres info@vvderogstaekers.nl   De plaatse waere vergaeve op volgorde van binnekomst vanne rizzervieëring.

Alle informâsie oeëver dieëze spetterendje oeëpelöchtmusical (de modern versie vanne Legende woeë vae Rogstaekers oeëze naam aan ontlieëne) vingdje oppe site www.rogstaekersdelegende.nl