’t Rogstaekersrelaas geschoeënke doeër de Lambieck Knoup

28 februari 2014

Op maondjig 24 fibberwari zeen de Rogstaekers, tiêdes de 35e Lambieck Aovendj, komplieët verrasj met ’n gewêldjig kûnstwêrk.

Beej de gelegenheid van oeës 8 x 11-jaorig-jubileum hieët Vorst Jan uut háng van Prizzedênt Emiel van de Stichting Lambieck Knoup ‘Het Rogstaekers Relaas’ moge ontvânge.

Op dit schilderi-j, vervaardigdj doeër Jack Moonen, wûrtj de alum bekindje Rogstaekerslegende oeëvergoôte met ’n ‘Lambiecksuîske’.

De kûnstenaar hieët zich laote inspirieëre doeër de bekindje Suske & Wiske-strips.  Zoeë zeen de bekindje stripfigure o.a. te zeen as Krelis, de Pestoeër en Jan. Wannieër dejjae good kiêktj zeejjae daonaeve ouch al oeës Wieërter zöstervereiniginge en zellufs oeës Remundjse vrînde van d’n Uul uutgebieëldj.

’n Schitterendj kûnststök waat zieëker ’n schoeën plaetske verdeêndj en woeë vae de Stichting Lambieck Knoup zieër dânkbaar vör zeen!

 

Kiektj ouch us beej:

10 maart 2022

Dit jaor hieët V.V. de Rogstaekers, same met înkel kepélle, ’n aantal minse in ’t zönneke moôge zétte. Um verschillendje rieëje kriêge dieës minse inne aanloup nao de vastelaovendj van 2022 ’n bezeûkske van ‘n…

Serenades, Óngerscheidinge en Bloôme

Lees meer

25 februari 2022

Op dieënsdig 1 mieërt zal Jeugdpreens Sjoerd I d’r toch echt aan mótte geluive. Naodet hieël wat hermeniekes en kepelle ’s middigs ongetwiêfeldj vör de noeëdige meziek hebbe gezörgdj és ’t um 19:11 oor zoeë…

Dieënsdig 1 mieërt: Abdicatie

Lees meer

17 februari 2022

Op maondjig 28 fibberwarie  tréktj d’r nao twieë jaor wieër ‘ne Wichteroptocht doeër de Wieërter binnestad. Vae roôpe alle Wieërter wichter op um nao de stad te kaome en mej te trékke in ‘ne boonte…

Maondjig 28-02: Wichteroptocht in binnestad

Lees meer
Mieër noets