Rogstaekers “De Legende”

10 maart 2014

Op woonsdig 12 mieërt startj de vreeje verkoup vör de vuuërstéllinge vanne musical Rogstaekers-De Legende, uut te veure op vriêdig 2 en zaoterdig 3 mei oppe Mêrrentj in Wieërt. Kaarte zeen vanaaf daen daâg te koup beej:

 • Primera Wouters, Oranjeplein 231, Moêzel-Wieërt
 • Kaas & Ko, Muntpassage 79, Wieërt
 • Friture De Beemd, Beemdenstraat 4, Luuëke-Wieërt
 • Cafetaria Plaza Boshoven, Boshoverweg 67, Bosseve-Wieërt
 • Kefee Jonas, Beemdenstraat 10, Luuëke-Wieërt
 • Feestwinkel Party Time, Maaspoort 60, Wieërt
 • AK Multimedia, Biest 30a, Wieërt
 • Van Bun, Muntpassage 7, Wieërt
 • Bruna Neejwieërt, Lambertushof 30-31, Neejwieërt
 • C1000 René Puts Rooj, Doctor Schaepmanstraat 3, Rooj
 • Bruna Wieërt / VVV, Markt 1-13, Wieërt

De priês per entreekaart és € 5,–, mer beej ’t inlevere vanne strook aanne entreekaart krieje beej binnekomst 2 konsumptiebonne, di-j te bestieëje zeen beej de  boetetaps vanne Weerter Bazaar, Brasserie D’Oude Markt, kefee de Gruyter en Sociëteit Amicitia.

Allein vör minse mét ‘ne rolstool en minse di-j slecht ter beîn zeen, waere per aovendj 250 zit- en rolstoolplaatse vreej gehaoje. De kaarte vör dieës plaatse zeen allein te rizzervieëre via ‘t e-mailadres info@vvderogstaekers.nl   De plaatse waere vergaeve op volgorde van binnekomst vanne rizzervieëring.

Alle informâsie oeëver dieëze spetterendje oeëpelöchtmusical (de modern versie vanne Legende woeë vae Rogstaekers oeëze naam aan ontlieëne) vingdje oppe site www.rogstaekersdelegende.nl

Kiektj ouch us beej:

10 maart 2022

Dit jaor hieët V.V. de Rogstaekers, same met înkel kepélle, ’n aantal minse in ’t zönneke moôge zétte. Um verschillendje rieëje kriêge dieës minse inne aanloup nao de vastelaovendj van 2022 ’n bezeûkske van ‘n…

Serenades, Óngerscheidinge en Bloôme

Lees meer

25 februari 2022

Op dieënsdig 1 mieërt zal Jeugdpreens Sjoerd I d’r toch echt aan mótte geluive. Naodet hieël wat hermeniekes en kepelle ’s middigs ongetwiêfeldj vör de noeëdige meziek hebbe gezörgdj és ’t um 19:11 oor zoeë…

Dieënsdig 1 mieërt: Abdicatie

Lees meer

17 februari 2022

Op maondjig 28 fibberwarie  tréktj d’r nao twieë jaor wieër ‘ne Wichteroptocht doeër de Wieërter binnestad. Vae roôpe alle Wieërter wichter op um nao de stad te kaome en mej te trékke in ‘ne boonte…

Maondjig 28-02: Wichteroptocht in binnestad

Lees meer
Mieër noets