DVD Rogstaekers-De Legende te koûp

6 juni 2014

De suksesvolle oeëpe lucht musical “Rogstaekers-De Legende” verschiêntj, in ‘n beperkdje oplage, op DVD. Tiedes de uutveuringe, in ‘t kader van 600 jaor “Stad Weert” en “8×11 jaar V.V. de Rogstaekers”, op viêdig 2 en zaoterdig 3 mei is ‘n registratie gemaaktj van dit spectaculaire evenement.

De 2 oor deurendje shoow is komplieët te zeen en te beloestere op DVD. De DVD weurtj verkochtj met ’n foto-  en meziektekstebook. De verkoûppries bedruugtj  € 11,–

De opbrîngste van dvd en book gaon nao ‘n 2-tal gooj doele di-j V.V. de Rogstaekers op ‘n later tiedstip bekîndj zal make.

De premiére van ‘t book en DVD is op 12 juli. Heejvör hebbe de Rogstaekers nog ‘n spectaculaire actie in gedachte.  Umdet d’r slechts ‘n beperktj aantal exemplare weurtj geproduceerdj, brînge de Rogstaekers vanaaf zaoterdig 7 juni ‘n “tegoodbon” vör DVD en book oppe mêrrentj, zodet de echte leefhebbers snel aksie kinne oongerneme um d’r vör te zörge det ze neet achter ‘t net vêsse.

De “tegoodbon” es te koûp beej Primera Wouters, Van Bun Boek en Tijdschriftenhandel en Party Time. Dus hejje nog gein kadoo vör Vaderdag dan es hejmej det prebleem ouch metein opgelosj.

Kiêktj vör beschikbaarheid: DVD ROGSTAEKRES-LEGENDE

Kiektj ouch us beej:

10 maart 2022

Dit jaor hieët V.V. de Rogstaekers, same met înkel kepélle, ’n aantal minse in ’t zönneke moôge zétte. Um verschillendje rieëje kriêge dieës minse inne aanloup nao de vastelaovendj van 2022 ’n bezeûkske van ‘n…

Serenades, Óngerscheidinge en Bloôme

Lees meer

25 februari 2022

Op dieënsdig 1 mieërt zal Jeugdpreens Sjoerd I d’r toch echt aan mótte geluive. Naodet hieël wat hermeniekes en kepelle ’s middigs ongetwiêfeldj vör de noeëdige meziek hebbe gezörgdj és ’t um 19:11 oor zoeë…

Dieënsdig 1 mieërt: Abdicatie

Lees meer

17 februari 2022

Op maondjig 28 fibberwarie  tréktj d’r nao twieë jaor wieër ‘ne Wichteroptocht doeër de Wieërter binnestad. Vae roôpe alle Wieërter wichter op um nao de stad te kaome en mej te trékke in ‘ne boonte…

Maondjig 28-02: Wichteroptocht in binnestad

Lees meer
Mieër noets