Ad Jongen beneumdj tot ieërelid

23 februari 2015

Wi-j dieënsdigaovendj 17 fibberwarie de klok 12:00 oor sloeëg en d’r ’n îndj kwaam aanne vastelaovendj 2015 kwoom d’r vör Kanseleer Ad ouch ‘n îndj aan ’t lidmaatschap vanne Rogstaekers. Vuuëraafgaondj aanne abdicatie vanne Rogstaekerspreense és Ad doeër Vorst Jan beneumdj tot ieërelid vanne Rogstaekers/ Ad Jongen és vanaaf 1984, ‘t jaar nao zien preensschap, lid gewaesj vanne Rogstaekers. In dae’n tiêd hieët hae zoeëwaat alle functies doeërloupe. Daonaeve jaorelang dael uutgemaaktj van ‘t besteur as vicevuuërzitter. Beej Ad Jongen kos eedereen gevraogdj of ongevraogdj terecht vör raod en daad. Vastelaovendj keumtj recht uut zien hert en hae genoot intens van alles waat mét vastelaovendj van doon haaj. ‘T waas dan ouch vör de lede ‘n unaniem besloêt um Kanseleer Ad beej zien vertrék te beneume tot ieërelid vanne Rogstaekers.


Tags: -

Kiektj ouch us beej:

10 maart 2022

Dit jaor hieët V.V. de Rogstaekers, same met înkel kepélle, ’n aantal minse in ’t zönneke moôge zétte. Um verschillendje rieëje kriêge dieës minse inne aanloup nao de vastelaovendj van 2022 ’n bezeûkske van ‘n…

Serenades, Óngerscheidinge en Bloôme

Lees meer

25 februari 2022

Op dieënsdig 1 mieërt zal Jeugdpreens Sjoerd I d’r toch echt aan mótte geluive. Naodet hieël wat hermeniekes en kepelle ’s middigs ongetwiêfeldj vör de noeëdige meziek hebbe gezörgdj és ’t um 19:11 oor zoeë…

Dieënsdig 1 mieërt: Abdicatie

Lees meer

20 februari 2022

Op zoondig 20 fibberwarie 2022 kriêg Sjoerd I de sluuëtel van ’t stadsachterpörtje uutgereiktj doeër börgemeister Raymond Vlecken. Det gebuuërdje oppe trappe van ’t aod stadhoês oppe Mêrrentj. Aansloêtendj mocht oeëze Jeugdpreens nog hieël wat…

Sluuëteloeëverdracht Jeugdpreens Sjoerd I

Lees meer
Mieër noets