Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Locâsies aktiviteite

02-12-2015

Wieërt, 2 december 2015

oelemarkt_460

Op 25 september jl. hebbe vae, as Stadsvastelaovendjvereiniging de Rogstaekers, aangegaeve um de besloêtvorming umtrênt ‘ne nowwe uutbater van de Poort van Limburg neet aaf te wachte en vör 2016 op zeûk te gaon nao alternatieve locâsies vör oeës evenemênte, welke vuuërhaer in de Poort van Limburg georganisieërdj woôrte.
Gelökkig kunne vae noow oeës volledig vastelaovendjprogram, inclusief locâsies met uch daele.

In samewêrking met de samenwêrkendje Oelemêrrentj-óngernemers en Brand Bier zölle ‘t concert van Harry & de Gebroeëke Zwiêgelkes op zaoterdig 6 fibberwari en de Priêsuutreiking van de Groeëte Optocht op zóndig 7 fibberwari plaatsvînge op ‘n groeëtendaels oeëverdékdje Oelemêrrentj. De Hosmiddig en priêsuutreiking van de Wichteroptocht op vastelaovendjmaondjig 8 fibberwari zâl, as ’t waer ‘t tówlieëtj, ouch oppe Oelemêrrentj plaatsvînge. Beej slecht waer zâl waere uutgewieëke nao de aangrenzendje keffee’s en de priêsuutreiking és dan beej Café de Brouwer.

De installâsie en de preenserecepsie zölle oeëver twieë daag waere verdaeldj. Oeës Preense zölle op zaoterdig 30 jannewari in ‘t gemeîndjehoês geïnstallieërdj waere doeër Börgemeister en Wéthaojers. Eine daag later, op zóndig 31 jannewari zâl de recepsie gehaoje waere beej Sociëteit Amicitia oppe Mêrrentj. Vae zölle tieëge dae’n tiêd informieëre oeëver de exacte invölling.

Wi-j al bekindj gieët op maondjig 25 jannewari ‘t Boorebâl “trök oppe straot”. Vae starte met de bekindjmaking van ‘t booregezelschap op de Mêrrent en gae kuntj dieëze aovendj gebroêk make van ‘n écht boorebâl-arrangemênt beej ‘n groeët aantal horecaóngernemers inne Wieërter binnestad. Ouch heejoeëver zölle vae uch nog berichte.

‘n Gehieël nów activiteit és de “Wieërter 11” op vastelaovendjmaondjig. Dit és ‘n doeër jeugd georganisieërdje kroegetocht woeëbeej beej eder daelnemendje keffee met ‘n stêmpelkaart ‘n drénkske te kriêge és. Aan ‘t indj vanne route, welke vuuëraafgegânge wûrtj doeër ‘n mobiel podium met vôlop muziek, ontvângtj edere daelnemer ‘n uniek Wieërter 11-speldje.

Tot slot: ‘t volledig program:

Boonte Aovendj
Donderdig 7 jannewari tot en met zaoterdig 16 jannewari. Aanvang 20.00 oor in ‘t Munttheater.
Zaoterdig 9 jannewari Gala-Boonte Aovendj met “Uutrooping Rogstaekerspreens 2016”.

 

Boonte Femiêliemiddig
Zóndig 9 jannewari um 14.00 oor in ‘t Munttheater met “Uutrooping Jeugdpreens 2016”.
Zaoterdig 16 jannewari um 14.00 oor in ‘t Munttheater.

Wichterfieëstmiddig
Zaoterdig 23 jannewari vanaaf 14.00 oor beej Café de Brouwer oppe Oelemêrrentj.

 

Boorebâl……Trök inne stad !
Maondjig 25 jannewari met mejwêrking van ‘n groeët aantal horeca-óngernemers.

 

Installâsie Rogstaekerspreense
Zaoterdig 30 jannewari um 16.00 oor in ’t stadhoês.

 

Recepsie Rogstaekerspreense
Zóndig 31 jannewari vanaaf 14.00 oor beej Sociëteit Amicitia op de Mêrrentj.

Harry & de Gebroeëke Zwiêgelkes
Zaoterdig 6 fibberwari oppe Oelemêrrentj.

Groeëte Rogstaekersoptocht
Zóndig 7 fibberwari vanaaf 14.00 oor.

 

Priêsuutreiking Optocht
Zóndig 7 fibberwari oppe Oelemêrrent.

 

Wichteroptocht
Maondjig 8 fibberwari inne binnestad vanaaf 14.00 oor. Aansloêtendj Hosmiddig en priêsuutreiking oppe Oelemêrrentj. Beej slecht waer beej de aangrenzende horecagelaegenhede en de priêsuutreiking beej Café de Brouwer.

De route vanne Wichteroptocht zâl heejdoeër eînigszins wijzige (heejoeëver later mieër).

De Wieërter 11
Maondjig 8 fibberwari vanaaf 16.00 oor. 11 horecagelaegenhede inne binnenstad.

 

Lindeboom Fieëst oppe Mêrrentj
Dieënsdig 9 fibberwari vanaaf 14.00 oor oppe Mêrrentj.

Abdikâsie Rogstaekerspreense en Verbörre van de Rog
Dieënsdig 9 fibberwari vanaaf 19.30 oor oppe Mêrrentj.