Rogstaekerswînkel in ’t now

22-01-2019

In WarenHuis-conceptstore inne Bieëkstraot és ’n speciaal hukske ingerichtj met neet alleîn spulle vanne Rogstaekers, mer ouch met beûk van Veldeke of Frènske Adriaens of ’n schoeën drökwêrk oeëver de Rogstaekers Aod Preense Plevuûze Paad.

Logo_WarenhuisGae vingtj d’r vaantjes, aoj gezétte en programmabökskes, elpees en cd’s, te völ um op te neûme.

    Kieke kosj niks, koupe e bitje!