Kop of Mûnt? Wi-j gaojae op stap?

02-03-2019

Hejjae mét di-j daag eur tesse ouch zoeë vôl mét kleîngêldj en consumptiepenninge van allerli-j kroege ? En dan wildje d'r eîne gaeve en dan kojje weer net 'n mûntje van det kefee te kort. Dan staoje weer te hannese met eur portemonne in di-j drökdje: 'n râmp ésj. Terwiêl 't toch zoeë mekkelik kan zeen met alleîn mer Rogstaekerköpkes. Eîns inne zoeëvöl tiêd loupdje effe nao de twieë kassa's  oppe Mêrrentj en slaotj dao vör € 2,50 per stök eur Köpkes in. En dan kujje dao op hieël völ paatse mej betale.

 

 

Waat és noow

mekkelikker?

Mét de Köpkes kujje betale beej:

D'Oude Markt, De Apostel, De Brouwer, De Gruyter, De Harmonie, De SooS, De Stuiterbal, De Tramhalt, Du Commerce, Golden Tulip, Gotcha, The Barrelhouse – Irish Pub, Vreug of Laat en Weerter Bazaar.

Proost