Rogstaekers Tjéllensj – De Uutslaag

21 mei 2020

Aafgeloûpe maondj hieët V.V. de Rogstaekers ‘ne ‘Tjéllensj’ uutgeschriêve woeëbeej Wieërtenare uutgedaagdj woôrte um ’n eige persiflaasj te make oppe alum bekindje Rogstaekerslegende.
Dao és massaal gehuuër aan gegaeve. Dao zeen toch hieël wat creatief minse in oeës stédje.

 

Beej ‘ne wedstriêd huuëre neteurlik ouch winnaars. Det zeen gewoeëre:

’t “Gouwe Rog-pakket” és gewonne doeër Faye en Quinty Hansen, di-j op Moesel woeëne.

‘t “Knouwelpriês-pakket” és gewonne doeër Danny Koppen van Luuëke.

 ‘t “Zulvere-Knoeëk-verrassingspakket” és gewonne doeër Zoë van Velthoven van Kieëntj.

De Priêze
Waat hebbe ze dan eigelik écht gewonne?! Met dânk en as stuuën aan oeës Wieërter óngernemers hebbe vae leuke priêzepakketjes same kunne stélle.
‘t “Gouwe Rog-pakket” bevatj ’n bioscoopbon van Gotcha Cinema, ’n tegoodbon van Klimbos Weert, ’n dinerbon van De SooS, ’t book “150 jaor vastelaovendj in Wieërt”, ’t bukske vanne Aod Preense plevuûsepaad, netûrlik ’n DVD van “Rogstaekers – De Legende” en waat lekkers te snuike en te drînke.

‘t “Knouwelpriês-pakket” és gevöldj met ’t bukske “Gae hétj mich in eur tés” van Frans Adriaens, ’n dinerbon van De Oelepot, waat lekkers te knouwele van Kaas & Co en ‘n heerlik beerke van Stadsbrouwerij Weert. ’t Bukske vanne Aod Preense plevuûsepaad en netûrlik ’n DVD van “Rogstaekers – De Legende”.

In ‘t “Zulvere-Knoeëk-verrassingspakket” zitj ’n tegoodbon van Bruna Weert, ’n bioscoopbon van Gotcha Cinema, ’t Wieërter laesplênkske, ’n dinerbon van De Weerter Bazaar, waat lekkers te snuike en netûrlik ouch de DVD van “Rogstaekers – De Legende”.

Daonaeve zeen d’r nog ’n aantal kaarte verloeëtj vör de ieërstvolgendje editie van oeës Boonte Aovendje. Willy Mackus, Harrie Princen, Jan van Eijk en Anton Moonen hebbe eder 2 kaarte gewonne en Eline van Velthoven hieët 2 kaarte vör de Boonte Femiêlie Middig verdeêndj.

Vör alle winnaars, ‘ne dikke prefisiat, vae zölle uch binnekort benadere.

Haodj uch!

Kanseleer Jasper maaktj in dit filmke de winnaars bekindj.

In dit filmke zeeje de inzendinge van de drej winnaars van De Rogstaekers Tjéllens 2020.


Tags: -

Kiektj ouch us beej:

10 maart 2022

Dit jaor hieët V.V. de Rogstaekers, same met înkel kepélle, ’n aantal minse in ’t zönneke moôge zétte. Um verschillendje rieëje kriêge dieës minse inne aanloup nao de vastelaovendj van 2022 ’n bezeûkske van ‘n…

Serenades, Óngerscheidinge en Bloôme

Lees meer

25 februari 2022

Op dieënsdig 1 mieërt zal Jeugdpreens Sjoerd I d’r toch echt aan mótte geluive. Naodet hieël wat hermeniekes en kepelle ’s middigs ongetwiêfeldj vör de noeëdige meziek hebbe gezörgdj és ’t um 19:11 oor zoeë…

Dieënsdig 1 mieërt: Abdicatie

Lees meer

20 februari 2022

Op zoondig 20 fibberwarie 2022 kriêg Sjoerd I de sluuëtel van ’t stadsachterpörtje uutgereiktj doeër börgemeister Raymond Vlecken. Det gebuuërdje oppe trappe van ’t aod stadhoês oppe Mêrrentj. Aansloêtendj mocht oeëze Jeugdpreens nog hieël wat…

Sluuëteloeëverdracht Jeugdpreens Sjoerd I

Lees meer
Mieër noets