Rogstaekers Tjéllensj – De Uutslaag

21 mei 2020

Aafgeloûpe maondj hieët V.V. de Rogstaekers ‘ne ‘Tjéllensj’ uutgeschriêve woeëbeej Wieërtenare uutgedaagdj woôrte um ’n eige persiflaasj te make oppe alum bekindje Rogstaekerslegende.
Dao és massaal gehuuër aan gegaeve. Dao zeen toch hieël wat creatief minse in oeës stédje.

 

Beej ‘ne wedstriêd huuëre neteurlik ouch winnaars. Det zeen gewoeëre:

’t “Gouwe Rog-pakket” és gewonne doeër Faye en Quinty Hansen, di-j op Moesel woeëne.

‘t “Knouwelpriês-pakket” és gewonne doeër Danny Koppen van Luuëke.

 ‘t “Zulvere-Knoeëk-verrassingspakket” és gewonne doeër Zoë van Velthoven van Kieëntj.

De Priêze
Waat hebbe ze dan eigelik écht gewonne?! Met dânk en as stuuën aan oeës Wieërter óngernemers hebbe vae leuke priêzepakketjes same kunne stélle.
‘t “Gouwe Rog-pakket” bevatj ’n bioscoopbon van Gotcha Cinema, ’n tegoodbon van Klimbos Weert, ’n dinerbon van De SooS, ’t book “150 jaor vastelaovendj in Wieërt”, ’t bukske vanne Aod Preense plevuûsepaad, netûrlik ’n DVD van “Rogstaekers – De Legende” en waat lekkers te snuike en te drînke.

‘t “Knouwelpriês-pakket” és gevöldj met ’t bukske “Gae hétj mich in eur tés” van Frans Adriaens, ’n dinerbon van De Oelepot, waat lekkers te knouwele van Kaas & Co en ‘n heerlik beerke van Stadsbrouwerij Weert. ’t Bukske vanne Aod Preense plevuûsepaad en netûrlik ’n DVD van “Rogstaekers – De Legende”.

In ‘t “Zulvere-Knoeëk-verrassingspakket” zitj ’n tegoodbon van Bruna Weert, ’n bioscoopbon van Gotcha Cinema, ’t Wieërter laesplênkske, ’n dinerbon van De Weerter Bazaar, waat lekkers te snuike en netûrlik ouch de DVD van “Rogstaekers – De Legende”.

Daonaeve zeen d’r nog ’n aantal kaarte verloeëtj vör de ieërstvolgendje editie van oeës Boonte Aovendje. Willy Mackus, Harrie Princen, Jan van Eijk en Anton Moonen hebbe eder 2 kaarte gewonne en Eline van Velthoven hieët 2 kaarte vör de Boonte Femiêlie Middig verdeêndj.

Vör alle winnaars, ‘ne dikke prefisiat, vae zölle uch binnekort benadere.

Haodj uch!

Kanseleer Jasper maaktj in dit filmke de winnaars bekindj.

In dit filmke zeeje de inzendinge van de drej winnaars van De Rogstaekers Tjéllens 2020.


Tags: -

Kiektj ouch us beej:

29 oktober 2020

  As gevôlg vanne aangeschêrpdje Coronamaotregele wûrtj ‘t vastelaovendjsezoen van 2020-2021 in Wieërt nog wiêter uutgeklédj. Begin oktoeëber maakdje Stadsvastelaovendjvereîniging De Rogstaekers bekindj dét alle groeëte, traditionieël evenemênte ‘t kaomendj sezoen neet doeër zölle gaon….

Rogstaekers schale vastelaovendjsezoen nog wiêter trök

Lees meer

13 oktober 2020

  Op 9 oktoeëber hebbe vae ’t trieste bericht ontvânge det oeës ‘Kammeräödje’ John van Hoef os plotseling és ontvalle. John woor ‘ne mins dae zich jaorelânk met völ passie hieët ingezatte vör de Wieërter…

In Memoriam: John van Hoef

Lees meer

2 oktober 2020

‘t Veûr mót bliêve börre: Waal Stadspreense in Wieërt, echter gein traditionieël activiteite Noow Corona de wéreldj in z’n greep hieët, és de Vastelaovendj wi-j vae gewindj zeen um dae te veêre zieëker neet realistisch….

Knouwel en plezeer, op ’n ânger meneer

Lees meer
Mieër noets