Aanmelding Wichteroptocht 2024

Völtj ongerstaondj formeleer in.
Gae kriegtj 'n mailtje vanne sikretaris van de optochtkemissie mét dao-in 'n kopie van eur aanmeldingsgegaeves.
(Helaas keumtj dit mailtje soms terecht in eur "spam-map".)
Vae gaon mét alle aangeleverdje persoeënsgegaeves um conform de AVG.
(Kiektj vör alle wietere informatie in
oeës privacyverklaoring)

 

 

Nog effe aandacht vör 't volgendje:

-Vêldje, di-j zeen gemêrktj met 'n klein stèrke (*), zeen verplichtj.
Letj d'r vörâl op, det d'r in eur e-mailadres gein foute zitte, want dao wurtj de bevestigingsmail nao tów gesteurdj.
(Letj op: dae mail kân terecht kaome inne spam-map!)
Pas as 't formeleer complieët és ingevöldj, kriegdje de melding det eur inschriêving és versteurdj.  (Vuuërbieëldj rechts).

Vul onderstaand formulier in.
Je krijgt 'n mailtje van de secretaris van de optochtcommissie met daarin 'n kopie van je aanmeldingsgegevens.
(Helaas komt dit mailtje soms terecht in je "spam-map".)
Wij gaan met alle aangeleverde persoonsgegevens om conform de AVG.
(Meer informatie vind je in
onze privacyverklaoring)

 

 

Nog even aandacht voor het volgende:

-Velden, die zijn gemerkt met een klein sterretje (*), zijn verplicht.
Let er vooral op, dat er in je e-mailadres geen fouten zitten, want daar wordt de bevestigingsmail naartoe gestuurd.
(Let op: dit mailtje kan terecht komen in de spam-map!)
Pas wanneer het formulier compleet is ingevuld, krijg je de melding dat je inschrijving is verstuurd. (Voorbeeld links)

-Létj op: De léste daag dejje kuntj inschriêve és woonsdig 7 fibberwarie 2024.

 

-Let op: De laatste inschrijvingsdag is woensdag 7 februari 2024.

 

Gae kuntj mejdoon in eîn van de drej categori-jje:
1. Kleine Gouwe Rog
(Um te haoje) As eînling (basisschoeëllaeftiêd) mét ‘ne zelf gemaakdje kop

2. Zûlvere Knoeëk
(Wisselpriês) As femiêlie-, schoeël-, buurt- of vrîndegroep (alle laeftiêde)
mét of soonger ker

3. Broônze Bakfiets
(Wisselpriês) As gruupke of groep wichter (basisschoeëllaeftiêd) mét ’n zelf gemaaktj kèrke

Kiektj good vör welke priês dejje in wiltj schriêve en völtj daonao eur gegaeves in.

Je kunt meedoen in een van de drie categorieën:
1. Kleine Gouwe Rog
(Mag je houden) Als eenling (basisschoolleeftijd) met een zelfgemaakte kop

2. Zûlvere Knoeëk
(Wisselprijs) Als femilie-, school-, buurt- of vriendengroep (alle leeftijden)
met of zonder kar

3. Broônze Bakfiets
(Wisselprijs) Als groepje of groep kinderen (basisschoolleeftijd) met een zelfgemaakt karretje

Kijk goed voor welke prijs je in wilt schrijven en vul daarna je gegevens in.