Archief Optocht

0
Daag
:
0
Oor
:
0
Minute
:
0
Secs
:

 

Uutslaag 2019

 
190303-GroeeteOptocht_226-GR 190303-GroeeteOptocht_303Knauwel
Gouwe Rog:
1e VV de Vervaelers 192 pûnte

Motto: 1×11 jubilere, oeëver de hieële werreldj vastelaovendj vere
2e VV De Wausnauze 189 pûnte
Motto: Al 2×11 jaor mét de hang in ‘t haor, ich Kapp’er mej!
3e VV De Hêldje op Zök 187 pûnte
Motto: De zjuuste Toeën geslage!
Knouwelpriês:
1e VV de Straotvêrkes
Motto: De oeërvergânk

190303-GroeeteOptocht_042-HeijUp 190303-GroeeteOptocht_078-Kepel
Hei-j Uppriês: 
1e VV de Kuitbókse

Motto: Vastelaovendj vluugtj verbeej
Hermeni-jpriês: 
1e Fluit- en Tamboerkorps St. Job
Motto: Vae zeuke úch!

Uutslaag 2018

 
180211-GroeeteOPtocht_313 180211-GroeeteOPtocht_261
Gouwe Rog:
1e CV de Doorzetters 192 pûnte

Motto: Wa’n heerlijk fisje
2e Bâwclub Wieërters Echte 190 pûnte
Motto: Vae verzoeëpe in ‘t fieëst
3e VV de Mafkezen 187 pûnte
Motto: Sókkerfieëst
Knouwelpriês:
1e VV Poelepetaote & Hâllef um
Motto: ’t Mót neet gekker waere…!
2e Stoumboêt Willie en de rest
Motto: Ich veul mich betasj
3e VV de Jênsers
Motto: Iêstiêd
IMG_2469-1-1 180211-GroeeteOPtocht_010
Hei-j Uppriês: 
1e VV de Fieëstbieëste 140 pûnte

Motto: Vastelaovendj Supervet
2e Stoumboêt Willie en de rest 134 pûnte
Motto: Ich veul mich betasj
3e VV Enne…Schotelantenne 132 pûnte
Motto: Wieërt, de greunste regio
Hermeni-jpriês: 
1e Kerkelijke Harmonie St Joseph 1880
Motto: Van Horne waertj herdachtj

2e Fluit- en Tamboerkorps St. Job
Motto: Vae zeen good gemutsj
3e Stedelijke Harmonie St. Antonius
Motto: Volop meziek

Uutslaag 2017

 
2017-75-Mafkezen-Gouwe-Rog  2017-31-KunneCamp-knauwel-pries
Gouwe Rog VV de Mafkezen 191 pûnte
Motto: Gekke streek
2e Bâwclub Wieërters Echte
Motto: Gae zöltj ‘t mer mej make
3e VV De Wausnauze
Motto: Mét vastelaovendj keumtj alles tot laeve
Knouwelpriês Vae Drej Kunne op Camp
Motto: Woor ich mer sikkertaresse gebleeve
2e Milva’s & Laatblujjers
Motto: ‘t Ës fris aan dae ris
3e VV de fieëstmakers
Motto: Vastelaovendj kîntj vör os geîn grenze
2017-26-milvas-hei-jup-pries  2017-25-StJob-hermeni-j-pries
Hei-j Uppriês Milva’s & Laatblujjers
Motto: ‘t Ës fris aan dae ris
Hermeni-jpriês Fluit en Tamboerkorps St.Job
2e Kerkelijke Harmonie St.Joseph 1880
3e Stedelijke Harmonie St.Antonius

Uutslaag 2016

 
 IMG_0367  2016-Knauwel
Gouwe Rog VV Op ziên 11 en 30ste 189 pûnte
Motto: Bitterballet
2e CV de Mafkezen
Motto:Bieët genoeëme
3e CV de Gangmakers motto:Wielerklassieker
& VV De Hêldje op zök motto: t Hingtj wieër inne lucht
Knouwelpriês De Mennekes
Motto: De Mennekes haoje ’t köpke d’r beej
2e De Gaffels
Motto: Geîne zaal
3e VV Hâllef um & VV De Poelepetaote
Motto: Zónger anabole…gein capriole!
2016-HeiUp  2016-Hermeni-j
Hei-j Uppriês Dansstudio Release
Motto: 40 jaor Release det verdeentj d’n ieërste priěs,
Hermeni-jpriês Kerkelijke Harmonie St. Joseph 1880
2e Fluit- en Tamboerkorps St. Job
3e Stedelijke Harmonie St. Antonius

Uutslaag 2015

 
2015-Optocht-CV-De-Flausmausen 466 2015-Optocht-VV-De-Jensers 509
Gouwe Rog CV De Flausmauze 194 pûnte
Moto: Geîn man oeëverboeërd
2e VV de Jensers
Motto: Kiloknaller
3e CV De Mafkezen
Motto: Manne van staol,…Iêzersterk!
Knouwelpriês VV de Jensers
Motto: Kiloknaller
2e Vae Kunne op Camp
Motto:Waat e gekloeët …met dae boeët
3e VV De Snooterkuûkes
Motto:Haaj-Thieë
2015-Optocht-VV-Vrieet-Wi-j-det-gieet 552 2015-Optocht 608
Hei-j Uppriês VV Vrieët wi-j det gieët
Motto: Krap beej kas
Hermeni-jpriês Kerkeljke Harmonie Sint Joseph 1880
2e Stedelijke Harmonie St. Antonius

Uutslaag 2014

 
Gouwe Rog CV de Mafkezen
met ‘n ongekîndj hoeëg pûnteaantal van 196
Motto: Haard optraeje
2e CV De Flausmauze
Motto: Stofhappe
3e VV De Poelepetaote en VV Hâllef um
Motto: Dao mójjae neet mej in zieë gaon!
Knouwelpriês VV Koeëkendj Moos
Motto: Mét z’n twieëje d’r op
2e VV De Rorstvlieëgers
Motto: Seniore-seks
3e VV de Toetimeloeties
Motto: Mieër blaw oppe straot
Hei-j Uppriês C.V. De Klunze
Motto: Bal-lansieëre
Hermeni-jpriês Kêrkelike Hermeni-j St Joseph 1880
2e Fluit- en Tamboerkorps St. Job Fieëst in Wieërt
3e Stedelikke Hermeni-j St. Antonius Volop meziek.

 

Uutslaag 2013

 
Gouwe Rog: VV De Blutsknikkers
194 pûnte
Motto: Vör mich és vastelaovendj ……
2e CV De Jeugdbuk 192 pûnte
Motto: Surprise Party
3e CV Zurrik185 pûnte
Motto: Vae hebbe stökke
Knouwelpriês: VV De Straotvêrkes
Motto: Uutgekuuërdj
2e VV De Alpinoos
Motto: Ze kinne mich allemaol kepot valle
3e VV De Vrijbuiters
Motto: Multivocale glaze
Hei-j Up priês: CV De Klungels
Motto: Vör ‘t gerecht verschieëne
2e: VV Vétnel
Motto: Scharrelhinne
3e: VV Van 12 tot middig
Motto: Det zétj uch aan ut deernke
Hermeni-j priês:Fluit & Tamboerkorps St. Job
2e Stedelijke Harmonie St.Antonius
3e Kerkelijke Harmonie St. Joseph 1880

Uutslaag 2012

 
Gouwe Rog: VV Eîne Gaos
192 pûnte
Motto: Gae kuntj d’r neet tieëgenop
2e CV Zurrik 189 pûnte
Motto: Vae hebbe de poppe aan ‘t dânse
3e VV De Remmels 187 pûnte
Motto: 1×11, det ging haart,
tiêd vör fieëst en taart
Knouwelpriês: Vae Kunne op Camp
Motto: Bitje Mollig
2e VV De Moosknienkes
Motto: Roûkpauze
3e De Mennekes
Motto: De Mennekes 2 kieër 11.
Dit jaor deenke vae aan os zelf
Hei-j Up priês: VV Heldje op Zok
Motto: Achterstevuuëre
2e: VV Ut keumtj good
Motto: Mêrge beginne vae
3e: Vae kunne op Camp
Motto: Bitje Mollig
Hermeni-j priês:Stedelijke Harmonie St.Antonius
2e Kerkelijke Harmonie St.Joseph 1880
3e Fluit- en Tamboerkorps St.Job

Uutslaag 2011

 
Gouwe Rog: VV De Remmels
190 pûnte
Motto: Fieëstje Bawwe?
2e CV Ketel 184 pûnte
Motto: Gouwe Ouwe
3e VV De Prulle-Joekels 183 pûnte
Motto: Vae zette de toeën
Knouwelpriês: VV Koeekendj Moos
Motto: D’n ieërste kieër és altiêd spannendj
2e De Geknâkdje stieël
Motto: Oranje boeëve
3e VV De Jênsers
Motto: Dju toch
Hei-j Up priês: VV de Snoôterkuûkes
Motto: Vae rake neet uutgeblusj
2e VV De Sauswauzen
Motto: Vae hebbe e steekske los!
3e VV Eîn és d’r geîn
Motto: Ach waas ich d’r mér neet aan begosj
Hermeni-j priês:Fluit & Tamboerkorps St. Job
2e Stedelijke Harmonie St.Antonius
3e Kerkelijke Harmonie St. Joseph 1880

Uutslaag 2010

 
Gouwe Rog:VV De Blutsknikkers
193 pûnte
Motto: Gae gluftj toch zieëker neet in sprookje?
2e VV De Remmels 187 pûnte
Motto: Vastelaoveundj és e kaod kûnstje
3e CV De Oelewappers 186 pûnte
Motto: Hoeëg spel spuuële
Knouwelpriês:VV De Jênsers
motto: ne îngelse wâls
2e VV De Wuilusse
Motto: Ik vertrek …(Ich nej d’r uut…)
3e CV De Dorstvlieëgels
Motto: Hangaojer
Hei-j Up priês:VV De Sauswauzen
Motto: Vae rake neet uutgeblusj
2e VV De Straotvêrkes
Motto: Druuëgkloeëte
3e VV De Hëldje op Zök
Motto: Weem es de groeëtste Hêldj op zök?
Hermeni-j priês:Kerkelijke Harmonie St.Joseph 1880
2e Fluit- en Tamboerkorps St.Job
3e Stedelijke Harmonie St.Antonius

Uutslaag 2009

Gouwe Rog:CV De Flausmause
192 pûnte
Motto: Oeëst west, thoes best
2
e    190 pûnte
Motto:
3e CV De Hosseklossers 187 pûnte
Met völ geknal & gehos, börsj vastelaovendj los
Knouwelpriês:VV Op zien 11 en 30ste
Met de vrölli-j of verkânsie
2e VV De Blutsknikkers
Motto: E bitje krap
3e VV De Poelepetaote & Hâllef um
Motto: Knârwash
Hei-j Up priês:VV De Laorder Bêngels
Motto: Vae hebbe d’r ‘ne poppekast van gemaaktj
2e VV De Vervaelers
Motto: Vae zitte op ‘t gooje spoeër en
zoeë kaome vae de vastelaovundj doeër
3e VV Neet te kloppe
Motto: Vae zeen de blikvângers
Hermeni-j priês:Fluit- en Tamboerkorps St.Job
2e Stedelijke Harmonie St.Antonius
3e Kerkelijke Harmonie St.Joseph 1880

Uutslaag 2008

 
Gouwe Rog:VV De Blutsknikkers
193 pûnte
Motto: Mét panne de kieëtel in
2e CV Wei 187 pûnte
Motto: Aanstormendj talênt
3e CV De Jeugdbuk 186 pûnte
Motto: Al 11 jaor good geboordj
Knouwelpriês:VV Op zien 11 en 30ste
Motto: Pur ongelök
2e VV De Wuilusse
Motto: Stieëte mich ……?
3e CV De Bludsköp
Motto: Kikker-drîl
Hei-j Up priês:VV Bekans Elluf
Motto: Wieërter toppers inne optocht
Hermeni-j priês:Fluit & Tamboerkorps St. Job
2e Stedelijke Harmonie St.Antonius
3e Kerkelijke Harmonie St. Joseph 1880

 

img-zijbalk-ichbin-s