Inschriêve vör de Groeëte Optocht

5 december 2017

Béste vastelaovendjveerders,

Op zoondig 11 fibberwari 2018 zâl eure vastelaovendjoptocht wieër oeëver de Wieërter sîngels trekke.
Beej dit bericht ki-jje ’t inschriêfformeleer vör 2018 downloade en ouch ’t aktewieël optochtreglemênt.
Um foute te vuuërkaome vraoge vae uch um ‘t inschriêfformeleer te laote teîkene doeër 2 minse vanne vereîniging. Beej Eînlinge hooftj det neteurlik neet.
Mocht beej uch twiêfel bestaon oeëver ’t vôldoon aan criteria uut dit reglemênt, neemtj dan kontakt mét os op.

Létj op: De léste daag dejje kuntj inschriêve és zoondig 21 jannewari 2018, zétj det dus good in eure agenda.
Gae kriegtj op 27 jannewari van mich de optochtindaeling, zoeëas di-j in ’t programmabukske keumtj.
In verbând mét de vuuërbereiding van ’t programmabukske zeen mottoverângeringe dan nog  muuëgelik wis uterlik 30 jannewari.

Um ’n gooje indruk te kriêge van eure creaties, wille vae gaer de groeëte wages bezeuke, vuuër ze groeëtendaels geplektj zeen.
Vae vraoge alle groeëte wage-bawwers, vuuër 14 jannewari 2018, ’n vuuëraanmelding te doon.
Dét kân beej Arie Verheijen (besteurslid-optocht@vvderogstaekers.nl) en gaeftj daobeej aan wannieër uch det ’t béste uutkeumtj, weem eure kontaktpersoeën daovör és en ‘t bawadres.RouteGO2018

Ouch dit jaor verwachte vae van uch weer ‘ne schoeëne optocht mét kwaliteit en humor.
Vae weense uch völ plezeer bi-j ‘t bawwe, plekke, verve en pekskes make.

Mét vrîntelikke groet,

Wil Berben
Sikretaris Optochtkemissie

2018 Optocht inschriefformeleer

2018 Optochtreglement


Tags: -

Kiektj ouch us beej:

15 januari 2022

Rogstaekers trékke conclusie oeëver Vastelaovendj 2022 Ondânks alle onzieëkerheid hebbe vae allemaol lang gehoeëptj um in ’t vastelaovendjsezoen 2021-2022 ’t laeve weer te kunne veere. Mer in november hieët Stadsvastelaovendjvereîniging de Rogstaekers al de uutroping…

Aangepaszje Vastelaovendj 2022

Lees meer

29 oktober 2020

  As gevolg vanne aangeschêrpdje Coronamaotregele wurtj ‘t vastelaovendjsezoen van 2020-2021 in Wieërt nog wieter uutgeklédj. Begin oktoeëber maakdje Stadsvastelaovendjvereîniging De Rogstaekers bekindj dét alle groeëte, traditionieël evenemênte ‘t kaomendj sezoen neet doeër zölle gaon….

Rogstaekers schale vastelaovendjsezoen nog wieter aaf

Lees meer

2 oktober 2020

‘t Veûr mót bliêve börre: Waal Stadspreense in Wieërt, echter gein traditionieël activiteite Noow Corona de wéreldj in z’n greep hieët, és de Vastelaovendj wi-j vae gewindj zeen um dae te veêre zieëker neet realistisch….

Knouwel en plezeer, op ’n ânger meneer

Lees meer
Mieër noets