Ieërste CD vör CliniClowns

25 januari 2018

Vriêdig 26 jannewarie ésj zoeëwiêt. Dan weurtj de ieërste CD van 't Vastelaovendlidje van Preens Phil I uutgereiktj aan vertegenwoeërdigers van de Stichting Cliniclowns. 't Lidje det de Preens zong beej zien uutrooping hieët zoeëvöl reacties opgeleverdj, det hae d'r 5.000 cd's van hieët laote pörse. De opbringst és hieëlemaol bestûmdj voor de CliniClowns. Dieës speciaal gebuuërtenis begintj um 17:30 oor beej 't Rogstaekersbieëldje oppe Mêrrentj.

Alles oeëver dieës actie ki-jje laeze oppe speciaal pagina di-j wae vör uch hebbe gemaaktj. (Kliktj oppe goud-blauwe knop.) Wannieër d'r now informatie bekindj weurtj, keumtj di-j d'r gewoeën beej te staon. As de actie eînmaol leuptj zal ouch regelmaotig de tössestând waere gepublicieërdj. Haotj det dus inne gate. De indj-opbringst weurtj vastelaovendj-dieënsdig bekindj gemaaktj.

Kiektj heej nao de officiële video:


Tags: - -

Kiektj ouch us beej:

22 mei 2019

Eîn doeër wijlen Jan Tullemans gemaaktj mozaïek-kûnstwêrk mét ’n vuuërstelling van ‘ne rog, as symbool vanne Wieërter vastelaovendj, és in samewêrking mét verschillendje perti-jje verplaatsj. ’t Kûnstwêrk és noow te vînge op ’t paad vuuër…

Rog-mozaïek Jan Tullemans verplaatsj

Lees meer

2 maart 2019

Hejjae mét di-j daag eur tesse ouch zoeë vôl mét kleîngêldj en consumptiepenninge van allerli-j kroege ? En dan wildje d’r eîne gaeve en dan kojje weer net ‘n mûntje van det kefee te kort….

Kop of Mûnt? Wi-j gaojae op stap?

Lees meer

27 februari 2019

Zoondig 3 mieërt trektj de Groeëte Rogstaekersoptocht oeëver de singels in Wieërt. Vanaaf 13:30 oor kujje getuuëge zeen van dit kluuërriêk schawspel, waat uch doeër 80 deîlnemers weurtj vuuërgeschoeëteldj. Aan ‘t begîn vanne optocht weurtj…

Indeîling Groeëte Rogstaekersoptocht

Lees meer
Mieër noets