Koppe Bawwe 2.0

2 december 2018

Jao joonges en maegtjes,

Gae kintj waer mejdoon mét 't Koppe Bawwe en daomej prebieëre de Kleine Gouwe Rog te winne in de groeëte Wichteroptocht, dae op maondjig 4 mieërt 2019 doeër de binnestad van Wieërt trektj. Kotj met eur pap of mam gezellig bawwe in oeës hal aane Stekshofwieëg.

Vanaaf dit jaor doon vae det oppe zaoterdigge 12, 19 en 26 jannewarie en 2 fibberwarie van 9 wis 12 oor. As dejje op sporte zitj, ésj dan toch wîntjerstop, dus waat letj uch um neet mej te doon.

Laotj eur pap of eur mam dan waal effe zoeë snel muuëgelik 't formeleer invölle op de speciaal pagina oeëver 't Koppe Bawwe, want 't aantal wichter, waat mej kân doon, és bepêrktj en vôl és vôl!

 


V.V. de Rogstaekers maaktj tiedes dieës aktiviteit muuëgelik foto’s en/of video-opnamen vör publicatiedoelîndje.
Raodpleeg oeës privacyverklaoring, as dejje dao bezwaor tieëge wiltj make.

180212-Wichteroptoch-De-schoeensteKop_1


Tags: - -

Kiektj ouch us beej:

17 februari 2022

Op maondjig 28 fibberwarie  tréktj d’r nao twieë jaor wieër ‘ne Wichteroptocht doeër de Wieërter binnestad. Vae roôpe alle Wieërter wichter op um nao de stad te kaome en mej te trékke in ‘ne boonte…

Maondjig 28-02: Wichteroptocht in binnestad

Lees meer

22 februari 2022

Op zaoterdig 26 fibberwarie zeen alle wichter van Wieërt van hérte welkom op de jaorlikse Wichterfieëstmiddig in Kefee de Brouwer oppe Oelemêrrentj. Tösse 14:00 en 17:00 oor és de dânsvloer vör de jeugd. En det…

Zaoterdig 26-02: Wichterfieëstmiddig

Lees meer

20 februari 2022

Op zoondig 20 fibberwarie 2022 kriêg Sjoerd I de sluuëtel van ’t stadsachterpörtje uutgereiktj doeër börgemeister Raymond Vlecken. Det gebuuërdje oppe trappe van ’t aod stadhoês oppe Mêrrentj. Aansloêtendj mocht oeëze Jeugdpreens nog hieël wat…

Sluuëteloeëverdracht Jeugdpreens Sjoerd I

Lees meer
Mieër noets